Környezetmérnöki szolgáltatások

  • Vállalkozások teljes körű környezetvédelmi képviselete, előírások teljesítésének koordinálása ügyfélre szabott szolgáltatásokkal.
  • Hulladékgazdálkodási, levegőtisztaságvédelmi és egyéb környezetvédelmi szakterületeket érintő teljes tanácsadási, koordinációs tevékenység.
  • Környezetvédelmi jogszabályok által előírt, kötelező adatgyűjtési dokumentáció elkészítése, valamint az ezekre támaszkodó adatszolgáltatások elkészítése és benyújtása a Környezetvédelmi Hatóságok részére.
 
  • Telephelyeket érintő létesítési, fejlesztési, beruházási dokumentáció környezetvédelmi tervfejezeteinek elkészítése.
  • ISO 14001 / Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) bevezetésének előkészítése, a dokumentáció összeállításának és a teljes KIR rendszer kiépítésének koordinálása.
 
  • Környezeti-teljesítmény javulást, bevétel növekedést / megtakarítást célzó környezetvédelmi projektek megvalósítása.
 
  • Környezetvédelmi belső- és külső auditok megszervezése, lebonyolítása.
 
  • Környezettudatos működést segítő oktatási anyagok összeállítása.
 
  • Üzemi létesítmények zajkibocsátásának ellenőrzése, munkahelyi zaj- és rezgésvizsgálatok, munkavállalók expozíciójának megállapítása, közúti és vasúti közlekedési zaj vizsgálata.